“Corporate IP toonde niet alleen bereidheid door twee keer naar kantoor te komen, maar nam de zaak serieus door diep in de gegevens van de applicatie te duiken.” – ARAG

29 november 2023 – Bij ARAG, verzekeringsbedrijf gespecialiseerd in rechtsbijstandverzekeringen, valt het team Acceptatie&Naselectie, net als Commercie en Markt Rendement & Risico, onder de afdeling Verzekeringen. Binnen dit team speelt Frits Bakker Schut als medewerker een belangrijke rol in de risicobeheersing.

Sinds september 2022 is ARAG klant bij Corporate IP. Frits deelt zijn ervaring met de samenwerking, die begon met een interne Access-applicatie, ontwikkeld door een gepensioneerde ex-collega. Toen deze collega vertrok, ontstonden er problemen, omdat de opvolgers beperkte kennis hadden en de applicatie uit 2012 niet meer werd onderhouden.

De applicatie, een Microsoft Access-tool, speelt een cruciale rol in schadelastbeheersing door een automatische selectie te maken van personen met buitensporige claims. Frits legt uit dat het een zorgvuldig proces is om klanten te informeren over hun claimgedrag en eventuele aanpassingen aan te bevelen. De uitdaging ontstond toen ARAG intern vastliep en de benodigde expertise ontbrak. Dat leidde hen naar Corporate IP.

Frits Bakker Schut

Corporate IP toonde niet alleen bereidheid door twee keer naar kantoor te komen, maar nam de zaak serieus door diep in de gegevens van de applicatie te duiken. Privacy kwesties werden zorgvuldig aangepakt met benodigde handtekeningen.

Frits benadrukt de waardevolle ondersteuning van Harald Beenakkers, een medewerker van Corporate IP met diepgaande kennis van Microsoft Access-applicaties. Harald toonde niet alleen bereidheid door twee keer naar kantoor te komen, maar nam de zaak serieus door diep in de gegevens van de applicatie te duiken. Privacy kwesties werden zorgvuldig aangepakt met benodigde handtekeningen.

 

 

 

 

Quote: “Harald nam de zaak heel serieus, hij kon wel wat in Teams laten zien, maar hij wilde ook dieper in de gegevens kunnen duiken. Hij wilde weten hoe de selectie precies wordt gemaakt, waar we tegen aanlopen en wat voor storingen er zijn. En dat moest gewoon even echt op zijn scherm. Dat betekende ook dat we een hele ingewikkelde procedure hadden, want je hebt te maken met privacy en over persoonlijke gegevens van mensen. Er moesten allemaal handtekeningen worden gezet.”

 

Harald identificeerde achterstallig onderhoud, zoals de omnummering van polissen voor de grootste klant, een grote financiële instelling. Hij schreef een programma om duizenden polissen automatisch te koppelen, waardoor Frits nu overzichten krijgt die voorheen onmogelijk waren. Ondanks dat de applicatie afgeschreven is en een nieuwe in ontwikkeling is, blijft Harald tot die tijd cruciale ondersteuning bieden.

De samenwerking met Corporate IP wordt gewaardeerd met een 8+, waar Frits tevreden op kan terugkijken. Voor hem betekent het snel en effectief kunnen communiceren met Harald via e-mail, wat de samenwerking en het behaalde resultaat positief heeft beïnvloed.

www.arag.nl

Microsoft Access Experts is onderdeel van Corporate IP dat zich richt op het ontwikkelen en beheren van ICT oplossingen voor MKB bedrijven. Of u nu op zoek bent naar specifieke maatwerksoftware, onderhoud en beheer van uw netwerk, slimme Cloud oplossingen of hulp met Access, wij bieden verschillende mogelijkheden afgestemd op uw wensen. Wij hebben onze diensten onderverdeeld in drie verschillende expertises. Hiervoor hebben we aparte websites opgezet en alle informatie overzichtelijk samengevoegd.
Maatwerk software: www.softwareopmaatgemaakt.nl
ICT diensten of werkplekbeheer: www.werkplekbeheer.nl
Microsoft Access oplossingen: www.microsoftaccessexperts.nl